Privacy Statement en Disclaimer

Privacy Statement

Slowd B.V. heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen www.getslowd.com met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door Slowd B.V. worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Slowd B.V. geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Slowd B.V. is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciĆ«le informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. 

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. 

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Slowd B.V. behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. In hoge uitzonderingsgevallen deelt Slowd B.V. informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. 

Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. Slowd B.V. gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. 

Slowd B.V. zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van Slowd BV gaat u akkoord met onderstaande opgenomen voorwaarden. U erkend daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, er mee in te stemmen en er aan gebonden te zijn.

Slowd BV neemt zich voor om de beschikbare informatie op de website zo zorgvuldig mogelijk aan te vullen, samen te stellen en te onderhouden. Slowd BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de authenticiteit of volledigheid van de informatie beschikbaar op de website. De gegevens op deze website zijn ter informatie en niet uitputtend bedoeld. Slowd BV behoudt zich het recht voor deze informatie zonder enige aankondiging te wijzigen. Slowd BV tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Fouten kunnen zich echter altijd voordoen. Slowd BV en zijn leveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van niet-nakoming, risico aansprakelijkheid of andere rechtsgrond voor alle directe of indirecte, gevolg, aanvullende of bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei andere wijze voortvloeit met de toegang tot en gebruik van deze website ongeacht of Slowd BV en zijn leveranciers zich bewust waren van de mogelijkheid tot het voordoen van dergelijke schade.

Het concept, lay out en de inhoud van deze website worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten die berusten bij Slowd BV. Ten behoeve van de gebruiker is het toegestaan om de beschikbare informatie op de website te bekijken en af te drukken. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te kopiƫren, te verzenden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van Slowd BV.

Aangeboden informatie dient ter ondersteuning en het staat iedere gebruiker geheel vrij telefonisch of per mail contact op te nemen met Slowd BV voor een persoonlijk advies. Bij twijfel, onvolledigheid of onduidelijkheid raadpleeg altijd de verkoopafdeling van Slowd BV. Bij geschillen dient de gebruiker de door Slowd BV verstrekte informatie op te volgen. U kunt geen rechten ontlenen aan het door Slowd BV verstrekte advies of de door Slowd BV gegeven informatie.

Slowd BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar worden gemaakt ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor deze door Slowd BV zijn vervaardigd. De registratie en het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens heeft enkel als doel om de nodige dienstverlening te kunnen verlenen met betrekking tot de activiteiten van Slowd BV. Zie voor meer informatie hieromtrent onze Privacy Policy.

Voor alle bepalingen op de website van Slowd BV evenals de voorwaarden en disclaimer geldt het Nederlands recht.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten.